Český institut otvorových výplní  

Okna, vnější dveře

Technické požadavky na stavební výrobky - okna, včetně střešních oken, střešních oken s odolností proti vnějšímu požáru a balkónových dveří, vnějších dveří, včetně bezrámových skleněných dveří, dveří v únikových cestách a sestavy /stěny nezávislé na materiálu z kterého jsou vyrobeny, stanoví jednotně, ve všech státech EU harmonizovaná technická specifikace, kterou je harmonizovaná evropská norma publikovaná v ČR jako ČSN EN 14351-1+A1:2011 - Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře bez vlastností požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti. Norma stanovuje funkční vlastnosti nezávislé na materiálu. V příloze ZA stanoví základní charakteristiky a odpovídající vlastnosti, úkoly výrobce a Oznámené / Notifikované osoby posuzování a ověřování stálosti vlastností a systémy posuzování v návaznosti na určené použití výrobků. Další články přílohy ZA.1 týkající se ES prohlášení o shodě a označování CE jsou nahrazeny příslušnými ustanoveními Nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích.

Na výrobky ostatní, na které se nevztahuje ČSN EN 14351-1+A1:2011, platí nadále požadavky stanovené národními normami v jednotlivých členských státech EU, v ČR jsou to normy:

ČSN 74 6210:1985 - Kovová okna. Základní ustanovení,
ČSN 74 6550: 1985 - Kovové dveře otevíravé. Základní ustanovení,
ČSN 74 6101:1990 - Dřevěná okna. Základní ustanovení,
ČSN 74 6401:1977 - Dřevěné dveře. Základní ustanovení,

určené k nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, které stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

© 2013 CIOV | email: info@ciov.cz